Arbeidsmediator Hans Nadorp


De beste oplossing met grote voordelen.

Werken neemt in ons leven een belangrijke plaats in. De arbeidsrelatie is de meest intensieve relatie na die van het huwelijk of het samenlevingsverband. Geen wonder dat een geschil op het werk zoveel impact heeft

Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, die veelal niets met het recht te maken hebben. Meestal ontstaan deze problemen door een verstoorde communicatie. Deze conflicten doen zich op grote schaal voor. Dit kunnen conflicten zijn over het werk zelf, maar ook relationele conflicten tussen bijvoorbeeld collega's onderling of tussen een werkgever en werknemer.

In de praktijk blijkt dat aanhoudende arbeidsconflicten op termijn vaak tot arbeidsongeschiktheid van werknemers leidt. Het is in het belang van zowel werkgever als werknemer dat deze situatie wordt voorkomen.

Samen een oplossing zoeken en vinden is vaak niet het eerste waar mensen naar verlangen. Maar met oog voor elkaar en de eigen belangen, kan een vastgelopen communicatie en de weerslag daarvan verrassend worden omgezet in constructief overleg.

Soms kan een enkel gesprek met een arbeidsmediator al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Bij verscherpte conflicten wordt door de arbeidsmediator ook aandacht besteed aan de relevante economische/juridische aspecten zoals relatie met het UWV, de wet verbetering Poortwachter, het functioneren van de Arbodienst en re-integratie.

Soms komt het voor dat partijen gezamenlijk vaststellen dat het beter is om uit elkaar te gaan. Ze zien in dat er geen werkbare oplossing meer kan worden gevonden. Het is dan in belang van beide partijen te bespreken op welke basis ze uit elkaar gaan. Het conflict op het werk wordt in dat geval opgelost door de werkrelatie simpelweg te beŽindigen. Dit noemen we EXIT mediation. Vanzelfsprekend moet dit op een juridische verantwoorde wijze gebeurt.

Kies daarom een NfM-gecertificeerd mediator die thuis is in arbeidsmediation.
            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement