Businessmediator Hans Nadorp


De beste oplossing met grote voordelen.

In bedrijven wordt intensief samengewerkt met directie, adviesraden collegaís, klanten en relaties. Er worden voortdurend afspraken gemaakt, handelingen verricht, planningen gemaakt en bijgesteld. In dit samenspel van zoveel handelingen en in de samenwerking tussen zoveel mensen gaat wel eens iets mis.

Door het inschakelen van een neutrale en onpartijdige mediator:
- houden partijen een creatieve oplossing in eigen hand en naar eigen keus.
- zijn partijen aanmerkelijk goedkoper uit en boeken grote tijdwinst t.o.v. procederen.
- kan de goede relatie worden hersteld, zonder reputatieschade en zonder -vaak schadelijke-media-aandacht

Mediation is een maatschappelijke trend. Het is niet vreemd dat er juist nu wetsvoorstellen klaar liggen voor behandeling in de Tweede Kamer. Deze voorstellen beogen mediation steviger te verankeren in de samenleving en tevens om de rechterlijke macht te ontlasten. Zo moeten bedrijven of zakenpartners die een conflict met elkaar hebben straks bij de rechter eerst uitleggen of mediation al is geprobeerd en zo niet dan moeten zij dat motiveren.

Business mediation vereist wel een mediator met ervaring en deskundigheid op het relevante terrein. Zij hebben zicht op de cultuur en de kennis van processen in de bedrijven waarvoor zij optreden en hebben de senioriteit om volledig geaccepteerd te worden als begeleider bij de vaak complexe geschillen.


            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement