Getekende overeenkomst


Iedere mediation begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst.

Hierin verklaren partijen onder meer zich te zullen inspannen de mediation goed te laten verlopen. Elke MfN registermediator is verplicht met zoín overeenkomst te werken.

De belangrijkste uitgangspunten die altijd in de mediation overeenkomst worden opgenomen zijn:

* De mediation geschiedt op basis van vrijwilligheid
* De mediation vergt van beide partijen een actieve houding
* Gelijkwaardigheid van beide partijen
* Geheimhouding en vertrouwelijkheid voor alle partijen
* Onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de mediator
* Afspraak over verdeling van de kosten            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement