Inventariseren


In een plenaire bijeenkomst doet elk der partijen (of desgewenst diens adviseur/gemachtigde/advocaat) kort zijn verhaal. Wat is naar zijn mening het probleem en de oorzaak daarvan? Welke mogelijke oplossingen ziet hij? In welk stadium bevindt het geschil zich? Wordt er al geprocedeerd? Welke kosten zijn al gemaakt en welke kosten zijn te verwachten als tijdens de mediation geen oplossing wordt bereikt?


            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement