Onderhandelen


De mediator achterhaalt in een plenaire sessie, dan wel in gesprekken met elk der partijen afzonderlijk (caucus) wat de achterliggende zorgen, wensen en belangen van partijen zijn. Wat is het alternatief als er geen oplossing wordt bereikt en hoe verhoudt zich dat tot het best haalbare resultaat van de mediation? De mediator laat aan partijen over aan welke criteria een oplossing moet voldoen en laat hen zoeken naar de oplossingsrichtingen. Uit alle oplossingsrichtingen bepalen zij welke het meest tegemoet komen aan de eerder in beeld gebrachte belangen. Als partijen serieus een pragmatische oplossing willen, worden de contouren van de oplossing in dit stadium zichtbaar en wordt in verdere gesprekken een oplossing bereikt.


            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement