Overheidsmediator Mr. Gonnie van Dam


Overheidsmediation vindt plaats in kwesties tussen burgers en de overheid.

Dit kan op gemeentelijk niveau zijn, maar ook op Provinciaal- of Rijksniveau.

Onderwerpen die daarbij aan de orde kunnen komen hebben bijvoorbeeld betrekking op belastingzaken, ruimtelijke ordening of subsidiekwesties.

Overheidsmediation vereist een mediator met ervaring en deskundigheid op het relevante terrein.

Zij hebben zicht op de cultuur en de kennis van processen bij de overheid en hebben de senioriteit om volledig geaccepteerd te worden als begeleider bij de vaak complexe geschillen.            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement