Vastgoedmediator Hans Nadorp


Vastgoed en Mediation, maakt onbekend onbemind?

Bij dreiging van een conflict is er in de vastgoedsector al heel snel de neiging om direct in de aanval te gaan en een advocaat in te schakelen.

Het gaat dan al vaak niet meer over de werkelijke inhoud van het meestal nog oplosbare probleem, maar ontwikkelt zich in hoog tempo tot een onplezierig conflict.

De weg naar de rechter is vaak lang, kostbaar en verwoestend en het oordeel is vaak zwart-wit, gelijk of ongelijk, andere smaken zijn er niet,
Bestaande en vaak lange relaties worden al snel blijvend vernietigd.

Mediation is een bijzonder specialisme en vaak hťt middel om in uiteindelijk goed overleg en met behoud van de relatie tot oplossingen te komen. Als partijen eenmaal weer willen meepraten over hun eigen oplossing zijn goede oplossingen al vaak snel in zicht.

Ook wanneer conflicten dreigen te ontstaan kan een mediator proactief escalatie helpen voorkomen en constructief overleg bevorderen
Naar schatting 75% van de aan mediation onderworpen geschillen komt tot een oplossing

Hans Nadorp heeft 35 jaar intensieve ervaring in de wereld van het vastgoed, is MfN-registermediator en een ťcht gespecialiseerde vastgoedmediator.

Voor meer informatie: Hans Nadorp 06-53264679 of www.nadorp-mediation.nl            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement