Vaststellingsovereenkomst


Een geslaagde mediation wordt afgesloten door de ondertekening door partijen van een vaststellingsovereenkomst, waarin de bereikte overeenstemming wordt vastgelegd.
Een vaststellingsovereenkomst is een Ďgeschrift bestemd om als bewijs te dienení, zoals de wet dat noemt. De vaststellingsovereenkomst is juridisch bindend. Het is daarom erg belangrijk dat bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst ook de mediator betrokken is. Het tekenen van de vaststellingsovereenkomst vormt tevens het einde van het mediationproces.
De overeengekomen geheimhouding en beslotenheid blijven ook na het tekenen van deze overeenkomst van kracht.

Geschillen over de uitvoering van deze vaststellingsovereenkomst worden meestal, als de overeenkomst dat bepaalt, weer onderworpen aan mediation door een mediator, alvorens eventueel een rechter of een arbiter wordt ingeschakeld. Bij een procedures voor de rechter of een arbiter mag alleen de door partijen ondertekende vaststellingsovereenkomst worden overgelegd.
            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement