Vertrouwelijkheid en Geheimhouding


…ťn van de wellicht meest belangrijke aspecten waarin mediation zich onderscheidt van een juridische procedure voor de rechter, is de vertrouwelijkheid van mediation. Wat wordt hiermee bedoeld?

Op alles wat de mediation betreft, rust geheimhoudingsplicht. Dit gaat over alles wat in de mediation-gesprekken of telefonisch wordt besproken en alles wat vastgelegd wordt in verslagen of correspondentie of tussentijdse afspraken.

Deze vertrouwelijkheid en geheimhouding wordt ook vastgelegd in de Mediationovereenkomst die voordat de gesprekken echt beginnen wordt ondertekend.

Dit betreft ook ingenomen standpunten en gedane voorstellen gedurende de mediation.

Aan het begin van de mediation zal de mediator aan partijen vragen met wie zij over de inhoud van de mediation gesprekken eventueel willen kunnen praten. Vaak is dat de partner thuis
In onderling overleg wordt dit dan besproken; hier geeft men elkaar goedkeuring. Het aantal mensen met wie Ėbuiten de partijen- overlegd mag worden, wordt zo beperkt mogelijk gehouden.

Soms komt voor dat tussentijds met de partijen apart gesproken wordt; ook dan wordt niet aan de andere partij verteld wat er besproken is.

Aan het einde van de mediation, wordt besproken en in onderling overleg vastgelegd hoe de in-en externe communicatie over de mediation plaats zal vinden. Deze zal in ieder geval neutraal zijn.            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement