Voorbereiden


Partijen kiezen samen een mediator en informeren de mediator over de aard van hun geschil. Er worden afspraken gemaakt over plaats, tijdstip, de kosten, de duur van de mediation en over de personen die aan de mediation zullen deelnemen.

De mediator geeft verdere uitleg over de procedure; over vertrouwelijkheid, geheimhouding en de mogelijkheid voor partijen om de mediation te allen tijde af te breken. bespreekt wat de rol van ieder is, toetst in hoeverre partijen gemotiveerd zijn om de mediation aan te gaan, stuurt de concept mediation overeenkomst aan partijen en overlegt daarover desgewenst met hen.

Eventueel sturen beide partijen vůůr de mediation een korte schriftelijk uiteenzetting van het geschil en van hun standpunt aan de mediator en de wederpartij.

De mediator ontvangt op de gekozen locatie de beide partijen gezamenlijk en neemt met partijen kort de regels en hoofdkenmerken van mediation door.

Hij verifieert of de partijen bevoegd zijn om bindende afspraken te maken. De logistiek van de dag wordt besproken en de mediation overeenkomst wordt getekend.            

Wij bellen u

Of bel ons 070-2211421

Of e-mail ons
info@nadorp-mediation.nl


HansNadorp.nl

De Mediatoropleiders

Disclaimer

Algemene voorwaarden

Privacy Statement